Kostencalculator

Aankoop van de Kavel
+ -
+ -
Bouwkosten
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
Bijkomende kosten
+ -
Stelposten
+ -
+ -
+ -
Financieel
+ -
+ -

Aankoop van de kavel (af te rekenen bij gemeente)

Kavelprijs

0,00

Akte van Levering

0,00

Kadestrale kosten (Inmeten en inscrhijving perceel en onroerende zaak + splitsingskosten)

0,00

Inritvergunning 3.5 meter breed

0,00

Totaal: € 0,00

Bouwkosten (af te rekenen bij aannemer)

Bouwkosten

0,00

Toezicht tijdens de bouw

0,00

Totaal: € 0,00

Bijkomende kosten (af te rekenen met adviseurs, aannemer, nutleveranciers en/of gemeente)

Ontwerpkosten architect tot en met de bouwaanvraag

0,00

Advisering constructeur tot en met de bouwaanvraag

0,00

Kosten Leges (exculsief ontheffingsprocedures)

0,00

Sonderingskosten

0,00

Aansluitkosten nuts, gas, water en electra

0,00

Aansluitkosten riolering (HWA en NWA)

0,00

Totaal: € 0,00

Stelposten

Stelpost keuken

0,00

Stelpost badkamer(s)

1,00x

0,00

Stelpost aanleg tuin

0,00

Totaal: € 0,00

Financiele kosten (Optioneel)

Bouwrente vanaf start bouw vanaf levering grond

0,00

Post reservering grond, architect en constructeur (uit eigen middelen)

0,00

Totaal: € 0,00

Totale kosten

0,00

21 % BTW

0,00

In samenwerking met

Aangenaam Bergen op Zoom