27 januari `21

De Kievitsbloem – fase 1

27 januari `21

Paravicini

27 januari `21

Collectief wonen in het groene gordijn

20 januari `21

Subsideregeling geeft boost aan flexwonen in Brabant

28 augustus `20

Overdrachtbelasting voor starters wordt afgeschaft

10 april `20

De voordelen van Nieuwbouw

20 maart `20

Slotgracht 2020: bouw Soete Veste en Oost- kwartier voorbereiding

30 januari `20

30 januari `20

De woningen van de Soete Veste 2de fase staan online

6 november `19

de Meander fase II (noord)

26 september `19

Hof van Augusta Collectief wonen

15 juli `19

Ontwikkelingen V&D Lokatie

25 juni `19

Nieuwbouw ontwikkelingen in Scheldevesting

12 juni `19

Informatie bijeenkomst Nieuwe Veste

6 juni `19

Contract ondertekening Dura Vermeer, Nieuwe Vesting ontwikkeling in Scheldevesting

21 januari `19

Fort-Zeekant bloeit

1 oktober `18

Informatiedag Strandgaper

5 september `18

ERA CONTOUR ONTWIKKELT DUURZAME WONINGEN MET HISTORISCHE UITSTRALING IN BERGEN OP ZOOM

16 juli `18

Wat gaan de huizenprijzen de komende 20 jaar doen?

11 juni `18

Aardgasloos bouwen vanaf 1 juli 2018

4 juni `18

Start verkoop appartementencomplex “de Strandgaper”

7 mei `18

Wonen aan het water in Bergen op Zoom

7 mei `18

Eerste serie huizen BergsLicht opgeleverd

14 maart `18

Nieuwbouw 42 appartementen De Markiezaten (Strandgaper) Bergen op Zoom – VERKOCHT

30 oktober `17

Sint Jakobsschelp klimt op

11 oktober `17

Wonen aan de Ham is in trek

3 oktober `17

Wonen aan het water

3 oktober `17

Startsein voor woonproject voor mensen met verstandelijke beperking

3 oktober `17

Reeds 60% van de appartementen verkocht in de Markiezaten.

12 juni `17

Herverkaveling Het Groene Gordijn te Bergen op Zoom

12 juni `17

Nog steeds goedkoop wonen in Bloemendaal te Lepelstraat!

6 juni `17

Stationsgebied: Investeren in vervoersknooppunt en entree naar de binnenstad

6 juni `17

Nieuwe kavels beschikbaar in Kijk in de Pot

20 januari `21

Subsideregeling geeft boost aan flexwonen in Brabant

’s-Hertogenbosch, 6 januari 2021 – Het flexwonen in Brabant krijgt een boost met een subsidieregeling voor kleinschalige projecten van particuliere initiatiefnemers en woningbouwcoöperaties. Gedeputeerde Staten hebben besloten 250.000 euro van het rijk daarvoor ter beschikking te stellen. Flexwoningen kunnen op korte termijn bijdragen aan het verlagen van de druk op de woningmarkt in Brabant.
In Brabant is de komende 10 jaar de bouw van 120.000 woningen nodig. De afgelopen jaren zijn zo’n 12.000 woningen per jaar gerealiseerd. Het is zaak dit bouwtempo de komende jaren vast te houden en waar mogelijk te versnellen. De provincie draagt hieraan bij door onder andere de bouw van nieuwe woonvormen en zelfbouw te stimuleren. Dat doet zij onder meer via deze subsidie maar ook via een lening van 2 miljoen euro aan het bedrijf Butterfly Effect voor de bouw van in totaal 100 kleine woningen op terreinen van zorginstellingen.

Opvangen woningbehoefte

Flexwoningen kunnen een tijdelijke en flexibele oplossing zijn om de woningbehoefte op te vangen. Het gaat hier om tijdelijk wonen in bestaande gebouwen of nieuwe huizen op braakliggende terreinen. Kenmerkend is dat het vaak om kleinere woningen gaat en dat er vaak gebruik wordt gemaakt van duurzame bouwconcepten en modulair bouwen. Deze vorm van wonen is vooral geschikt voor mensen die op korte termijn een (tijdelijke) woning nodig hebben, maar ook voor een groeiende groep mensen die zelf meer regie wil hebben op wonen en leven.

Ondersteuning aan concrete initiatieven

Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen: “Met de regeling kunnen we concrete initiatieven van initiatiefnemers ondersteunen, want voor hen zijn de kosten van de voorbereiding vaak te hoog. Met deze subsidie komen initiatieven eerder van de grond en het is een mooie kans voor bijvoorbeeld dorps- en wijkraden. Met een bedrag van 10.000 euro per aanvrager denken we in 2021 zo’n 25 projecten met ongeveer 625 woningen te kunnen ondersteunen. Brabant heeft dit jaar behoefte aan zo’n 1.500 flexwoningen, dus de regeling kan niet voor al deze huizen ingezet worden, maar ik hoop dat anderen gestimuleerd en geïnspireerd raken om ook met deze woonvorm aan de slag te gaan.”

Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw

De regeling draagt bij aan uitvoering van het “Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw” en de Brabantse Agenda Wonen. De provincie heeft de ambitie om nieuwe woonvormen een vast onderdeel te laten zijn van toekomstige bouwplannen. Dit is nodig omdat de woonwensen en woonstijlen van Brabanders veranderen. De regeling wordt op 12 januari 2021 opengesteld.

Hyperlink https://www.brabant.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ontwikkeling/bevolking-en-wonen/nieuwe-woonvormen

In samenwerking met

Aangenaam Bergen op Zoom