€ 441.480,- excl. btw en k.k.

Vang 13 te Halsteren, 4661 TZ,

  • Status: Beschikbaar

  • Aantal beschikbaar: 1

  • Aanvaarding:In overleg

  • Soort bouw:Nieuwbouw

  • Oppervlakte:3679m2

  • Energielabel:A

Deze hoekkavel is gelegen op een zichtlocatie op het bedrijventerrein Oude Molen. Dit bedrijventerrein ligt net noorden van de kern Halsteren en heeft met de uitbreiding hiervan zichtlocaties tot aan de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Ook is het terrein direct ontsloten via deze A4. Vanwege deze uitstekende ligging is de belangstelling voor bedrijfsvestiging groot.
Bij de realisatie van dit project is bijzondere aandacht besteed aan inpassing van het bestaande bedrijventerrein, het creëren van een overgangszone naar het woongebied De Schans en de realisatie van een fraai bedrijven- en stadsfront direct aan de snelweg.

Het totale bedrijventerrein is circa 41 hectare groot, is modern van karakter en overwegend kleinschalig. Op het bedrijventerrein bevindt zich ook een Spectrum-bedrijfsverzamelgebouw voor kleinschalige bedrijvigheid. De gevestigde bedrijven hebben een goede uitstraling.

Het terrein beschikt over goede telecomvoorzieningen, maar door het kleinschalige karakter is er geen behoefte aan spoor-, water of pijpleidingontsluiting. De nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit) zijn standaard aanwezig, evenals een bushalte aan de provinciale weg naar Steenbergen of Bergen op Zoom.

Het bedrijventerrein is al enkel jaren KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) gecertificeerd. In het KVO maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer afspraken om overlast en criminaliteit te voorkomen. Ook onderhoud en beheer van het bedrijventerrein maakt hier onderdeel vanuit.

Wil je meer weten over wonen in BoZ?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Waarin ben je geïntereseerd?

Bedankt voor je aanmelding voor onze nieuwsbrief!

van foto's
van foto's

Bestemmingsplan

Deze kavel valt onder het bestemmingsplan Oude Molen (gewijzigd vastgesteld op 30 juni 2011) en heeft de bestemming ‘Bedrijf’. Het is mogelijk om hier uw bedrijf te realiseren tot en met categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Detailhandel, zelfstandige kantoren, geluidszoneringsplichtige inrichtingen en risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan.

Uw bedrijf moet gebouwd worden binnen het aangegeven bebouwingsvlak. Voor deze kavel geldt dat dit bebouwingsvlak voor maximaal 80% bebouwd mag worden. Voor de verdere uitwerkingsregels verwijzen wij u naar het bestemmingsplan. Deze kunt u opvragen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ook is voor dit gebied een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Dit plan is eveneens verwerkt in het bestemmingsplan met als doel om de ruimtelijke kwaliteit van het te realiseren bedrijventerrein c.q. woongebied te bevorderen en een bepaalde basiskwaliteit te garanderen. Dit beeldkwaliteitsplan is opgenomen in de bijlage van deze brochure.

Bodemonderzoek

 In het rapport actualiserend bodemonderzoek ‘De Schans te Halsteren, perceel 6’ van juni 2003 heeft de conclusie dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de beoogde nieuwbouw op de locatie. Dit rapport wordt bij interesse ter beschikking gesteld.

Geïnteresseerd? Vul hier uw gegevens in en ontvang meer informatie.

In samenwerking met

Aangenaam Bergen op Zoom