Verkocht onder voorbehoud

Bloemendaal, 4664 CP, Lepelstraat

  • Status: Beschikbaar

  • Aantal beschikbaar: -

  • Aanvaarding:Direct

  • Soort bouw:Nieuwbouw

  • Oppervlakte:485m2

  • Energielabel:A

Op deze locatie is het mogelijk om uw eigen vrijstaande woning te bouwen. Het plan Bloemendaal II is gelegen in Lepelstraat (gemeente Bergen op Zoom). De locatie betreft een voormalig volkstuinencomplex, gelegen naast een park. Het gebied ligt aan de rand van het dorp langs een cultuurhistorische waardevolle bomenrij. Het groen zorgt voor een natuurlijke overgang van woon- naar buitengebied.

Kavel 7 is IN OPTIE, en had een verkoopprijs van € 212.815,10 incl. BTW*

* Deze uitgifteprijzen zijn exclusief kosten koper.

Voor dit terrein is besloten dat hier welstandsvrij gebouwd mag worden. Dit houdt in dat uw (ver)bouwplannen niet getoetst zullen worden door onze welstandscommissie. De vormgeving van gebouw dient alleen te voldoen aan de beperkte bestemmingsplanvoorschriften. Het gaat hierbij om situering van de woning, de goot- en bouwhoogte. Daarnaast moet u ook voldoen aan het Bouwbesluit waarin zaken als bruikbaarheid, energiezuinigheid, veiligheid en gezondheid van de woning zijn geregeld.

U kunt dus zelf kiezen voor een bepaalde bouwstijl en materiaalgebruik, van modern tot klassiek. Hierdoor heeft u een grote mate van vrijheid van uw ideeën.

In de praktijk kan de situatie ontstaan dat er een moderne woning gebouwd wordt naast een klassieke woning. Een variatie aan bouwstijlen dus!
Check de brochure: Brochure_Bloemendaal_2017 -2-

Wil je meer weten over wonen in BoZ?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Waarin ben je geïntereseerd?

Bedankt voor je aanmelding voor onze nieuwsbrief!

van foto's
van foto's

Bestemmingsplan
Dit plan valt onder het bestemmingsplan “Lepelstraat” en de kavels zijn bestemd als ‘Wonen’. Dat houdt in dat deze gronden zijn bestemd voor wonen in eengezinswoningen met de daarbij behorende bouwwerken, paden, tuinen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen en erven.
De woningen moeten gebouwd worden binnen het aangegeven bebouwingsvlak. De vrijstaande woningen zijn op de plankaart aangeduid met ‘(v)’. Tevens is het mogelijk om beroepsmatige werkruimtes te realiseren, mits deze niet meer bedragen dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning (incl. bijbehorende bouwwerken).
Voor de verdere uitwerkingsregels verwijzen wij u naar de bijlage van de brochure.
Het volledige bestemmingsplan kunt u opvragen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bodemonderzoek
De gemeente heeft een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren. In het rapport is de conclusie opgenomen dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de beoogde nieuwbouw op de locatie. Dit rapport kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

Duurzaam bouwen
Onze gemeente wil duurzamer worden. Met duurzaam bouwen belasten we, nu en in de toekomst, het milieu zo min mogelijk bij het bouwen, gebruiken, renoveren of slopen van gebouwen. Duurzaam bouwen draagt daarmee bij aan de oplossing van wereldwijde milieuproblemen als klimaataantasting door broeikasgassen en het opraken van grondstoffen.

Onze gemeente beschikt over het programma GPR Gebouw, een instrument voor duurzaam bouwen. Het internetprogramma helpt uw architect in het keuzetraject en maakt duurzaamheidprestaties inzichtelijk. Met dit programma ontwerpt u een woning die een betere kwaliteit heeft op het gebied van energie milieu gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Het gebruik maken van dit programma is geheel kosteloos. Wilt u gebruik maken van het programma GPR Gebouw, neemt u dan contact op met de heer F. Suikerbuijk van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is bereikbaar het op het telefoonnummer 0164 – 277517 en per e-mail F.C.Suijkerbuijk@bergenopzoom.nl.

Zie voor nadere informatie ook www.gprgebouw.nl en www.rijksoverheid.nl onder onderwerp Duurzaam bouwen en verbouwen.

Geïnteresseerd? Vul hier uw gegevens in en ontvang meer informatie.

In samenwerking met

Aangenaam Bergen op Zoom