Kavel 23 is vrij prijs € 272.697,70 v.o.n.

Het Groene Gordijn, 4624 SG, Bergen op Zoom

  • Status: Beschikbaar

  • Aantal beschikbaar: 1 Kavel beschikbaar

  • Aanvaarding:Direct

  • Soort bouw:Nieuwbouw

  • Oppervlakte:727m2

  • Energielabel:A

Het Groene Gordijn is gelegen aan de Burgemeester Blomlaan, net buiten het centrum van Bergen op Zoom, op het terrein van de voormalige Cort Heyligerskazerne. Een nieuwe buurt, waar oud en nieuw elkaar ontmoeten. Karakteristieke gebouwen van de voormalige kazerne, krijgen gezelschap van comfortabele nieuwe huizen. De bestaande volwassen bomen en frisse nieuwe aanplant kleuren de omgeving groen.

Het Groene Gordijn biedt ruimte aan een groot aantal woningen. De inschrijving voor de uitgifte van vrije (bouw)kavels aan de Beukenlaan is in 2012 gestart. Momenteel worden de laatste kavels uitgegeven. De kavels variëren  in grootte vanaf 727 m² en er mag welstandsvrij gebouwd worden. Download hier de kavelpaspoorten Groene Gordijn   van de beschikbare kavels (februari 2020) en de uitgebreide brochure

Kavel ± Oppervlakte in m² Totaal prijs exclusief BTW Prijs inclusief BTW Stand van zaken
13 767 € 229.333,– 277.492,– IN OPTIE
23 727 € 225.370,00 € 272.697,70 VRIJ
24 858 € 265.980,00 € 321.835,80 IN OPTIE

Geniet u straks ook van uw nieuwe omgeving in het prachtige aangelegde park met veel groen om u heen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer S. de Groot, (Email: a.a.degroot@bergenopzoom.nl / 0164-277015)

 

Wil je meer weten over wonen in BoZ?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Waarin ben je geïntereseerd?

Bedankt voor je aanmelding voor onze nieuwsbrief!

van foto's
van foto's

Deze kavels vallen onder het bestemmingsplan ‘Rozenoord”. Op de plankaart zijn deze gronden aangeduid met ‘Wonen II’. De gronden zijn bestemd voor een vrijstaande woning met de mogelijkheid voor beroepsmatige activiteiten aan huis. Voor beroepsmatige werkruimte geldt dat deze oppervlakte niet meer mag bedragen dan 30% van de woning tot een maximum van 50 m². De beroepsmatige activiteiten mogen geen onevenredige hinder voor het woon- en leefmilieu opleveren en geen onevenredige afbreuk doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt.

Ook is bepaald dat per woning op eigen terrein twee parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. Garages worden daaronder niet meegeteld.
Voor de verdere uitwerkingsregels verwijzen wij u naar de bijlage van deze brochure. Het volledige bestemmingsplan kunt u opvragen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

 

Geïnteresseerd? Vul hier uw gegevens in en ontvang meer informatie.

In samenwerking met

Aangenaam Bergen op Zoom