v.a. € 245.000,- v.o.n

Zuiderdreef , 4616AJ, Bergen op Zoom

  • Status: Beschikbaar

  • Aantal beschikbaar: UITVERKOCHT

  • Aanvaarding:In overleg

  • Bouwjaar:2021

  • Soort bouw:Nieuwbouw

  • Oppervlakte:101m2

  • Energielabel:A

Bewoners werken als collectief samen aan hun woonbuurt
De gemeente Bergen op Zoom is samen met Collectief Wonen gestart met een planverkenning voor buurt 2 binnen de wijk De Markiezaten. De opzet van het project is bijzonder van aard en wordt vormgegeven door het collectieve karakter. In de nieuw te ontwikkelen buurt ‘Hof van Augusta’ biedt Collectief Wonen zowel kopers als huurder de mogelijkheid om in een collectief actief deel te nemen aan het vormgeven van de buurt en de indeling van hun woningen.
Bij het ‘Hof van Augusta’ gaat het niet uitsluitend om de woningen, maar spelen de sociale en maatschappelijke aspecten na de bouw ook een belangrijke rol. In de ontwerpfase krijgt men zoveel als mogelijk (rekening houdend met de stedenbouwkundige en bouwtechnische voorwaarden) de vrijheid om hun woonwensen te realiseren. Hierbij kan worden gedacht aan het type woningen binnen de wijk of de indeling van de woningen. Collectief Wonen wil deze mogelijkheid bieden om woonwensen te vervullen die niet altijd door de markt worden aangeboden. Het  project kent mogelijkheden voor de woonwensen voor bewoners van alle leeftijden en diverse gezinssamenstellingen.

Veel levensloopbestendige duurzame woningen
Met geïnteresseerde potentiële bewoners wordt door middel van samenspraak en enquêteformulieren kennis genomen van de diverse woonbehoeften. In het betreffende project is onder andere de voorkeur aangedragen voor veel levensloopbestendige woningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Daaropvolgend heeft Collectief Wonen op basis van deze behoefte het plan aangepast en zijn er naast het appartementengebouw patiowoningen ingepast. Dit aanbod is met name afgestemd op de doelgroep van 55-plussers of huishoudens met een lichte zorgbehoefte. Vanzelfsprekend worden de woningen duurzaam en gasloos uitgevoerd.

Elkaar ontmoeten en voorkomen van eenzaamheid
Een ander specifiek en opvallend onderdeel van dit collectieve woonconcept is de inpassing van een algemene ontmoetingsruimte, gesitueerd in het appartementengebouw, die ter beschikking komt voor de bewoners binnen het ‘Hof van Augusta’. Deze plek biedt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en sociale activiteiten te realiseren. Van gezamenlijk koken en eten, yogaklassen tot bridgeavonden en koffie-ochtenden, het kan allemaal.

Variëteit in woningen
Naar aanleiding van alle getoonde woonwensen en in overleg met de gemeente Bergen op Zoom, zullen er in de buurt ‘Hof van Augusta’ 58 woningen in verschillende typen worden gerealiseerd. De samenstelling van de wijk zal bestaan uit 32 patiowoningen en 26 appartementen.

BENT U GEINERESEERD ? MELD U DAT AAN VIA DE WEBSITE: www.hofvanaugusta.nl

Op bekijk hier de brochure van de appartementen of de patiowoningen

 

Wil je meer weten over wonen in BoZ?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Waarin ben je geïntereseerd?

Bedankt voor je aanmelding voor onze nieuwsbrief!

van foto's
van foto's

Oplossing financieel struikelblok voor huurders
In het ‘Hof van Augusta’ wordt de mogelijkheid geboden aan huurders om in het collectieve woonconcept aan te sluiten. Huurders kunnen dan ook invloed uitoefenen bij de indeling van de woningen binnen de technische mogelijkheden. Vaak vormt de financiering van dergelijke woonprojecten, waaraan huurders willen deelnemen,  het grote struikelblok. De afgelopen jaren zijn daardoor helaas meerdere mooie initiatieven van bewonersgroepen gestrand. Bij het Hof van Augustus kunnen huurders deelnemen waarbij zij geen eigen voorfinanciering voor het collectieve initiatief hoeven te regelen. Collectief Wonen neemt dat stuk uit handen. Denk hierbij aan de voorfinanciering van de woningen alsook de juridische en organisatorische kosten bij het de totstandkoming van een coöperatieve vereniging. Daarnaast wil Collectief Wonen toekomstige huurders met een middeninkomen bereiken, die niet (meer) in aanmerking komen voor een sociale huurwoning of hypotheek en zijn er huurders die na verkoop van hun huis graag willen huren in plaats van opnieuw een woning kopen.

Coöperatieve vereniging
Tijdens en na de bouw staan de kopers en huurders gezamenlijk aan het roer. Deze toekomstige bewoners zullen samen een coöperatieve vereniging oprichten. Men zal verplicht lid zijn van deze vereniging. De vereniging zal haar eigen bestuur hebben, welke zorgt voor een hoge mate van zelfbeschikking binnen het project. Het geeft de mogelijkheid om gezamenlijk activiteiten te organiseren, zoals het gebruik van deelauto’s, gemeenschappelijke inkoop van energie of de inrichting en invulling van de algemene ontmoetingsruimte. Daarnaast zullen de bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor het bewoonbaar maken en houden van de woningen en leefomgeving. De gezamenlijke verantwoordelijkheid gaat verder dan alleen de woningen en stopt niet bij de voordeur. Bij de bewonersvereniging zijn buren geen onbekenden, maar leden van de vereniging, een groep mensen die elkaar kennen, ontmoeten en spreken. Burenhulp wordt gemakkelijk en een vanzelfsprekendheid.

Toekomst gericht
Collectief Wonen biedt dit collectieve woonconcept dat aansluit bij de huidige veranderende woningmarkt en past in een maatschappij waarin bewoners zelf aan zet zijn en duurzaam willen leven. Wonen in eigen beheer.

Geïnteresseerd? Vul hier uw gegevens in en ontvang meer informatie.

In samenwerking met

Aangenaam Bergen op Zoom