€ 2.100.000,-- k.k.

Jacob Obrechtlaan 9, 4611AP, Bergen op Zoom

  • Aanvaarding:In overleg

  • Bouwjaar:1990

  • Soort bouw:Koop

  • Oppervlakte:5000m2

  • Energielabel:D

TOPLOCATIE geschikt voor HERONTWIKKELING !

Langs deze weg maken wij bekend dat het pand, en perceel op deze prominente locatie in de verkoop komt. Het perceel en het gebouw is geschikt om te herbestemmen. We zien graag een onderscheidend vernieuwend concept passend bij de directe omgeving.

 

Situering Perceel / gebouw Jacob Obrechtlaan 9
Het Stationsgebied van Bergen op Zoom is sterk in ontwikkeling als woon-/werkgebied. Zichtbaar zijn niet alleen de lopende woningbouwprojecten als Hof van Asselbergs en Statie fase 2, maar ook de nieuwbouw van de regionale meldkamer Zuidwest Brabant – Zeeland en de het hoofdkantoor politiedistrict Markiezaat op het voormalige Emplacement. Daar zijn nog enkele resterende bouwrijpe percelen beschikbaar en wordt gestreefd naar een herontwikkeling van het vrijkomende politiepand aan de Jacob Obrechtlaan 9.
Het perceel Jacob Obrechtlaan 9, kadastraal bekend sectie H, no.  5223, is circa 5000 m2 groot. Het perceel is gesitueerd, op 5 minuten loopafstand van het NS Station en de historische binnenstad. Daarnaast is het perceel, via de stadsentree Rooseveltlaan, binnen 5 minuten bereikbaar vanaf de afslag 29 ‘Bergen op Zoom’ A4/A58.

 

Proces uitvraag herontwikkeling Perceel / gebouw Jacob Obrechtlaan 9

De gemeente Bergen op Zoom streeft naar verkoop en herontwikkeling van het perceel/ gebouw. Voor deze herontwikkeling biedt het bestemmingsplan “Stationsgebied e.o.” al ruime mogelijkheden. De mogelijkheid van woningbouw is daarin niet opgenomen. Planologische medewerking om dit wel mogelijk te maken is bespreekbaar. Voor de beoogde uitvraag worden de volgende processtappen gezet.

Stap 1. Aanmelding partijen (mei – juni 2019)
Gedurende de periode tot 28 juni 2019 kunnen geïnteresseerde partijen zich aanmelden voor deelname aan deze uitvraag. Onderdeel van de aanmelding is een beschrijving van de beoogde deelnemende partij(en), contactpersoon, een globaal planconcept met beoogd programma en een indicatie van het opbrengstpotentieel.

Stap 2. Marktconsultatie (juli- aug 2019)
Op basis van de aanmeldingen zal de gemeente in gesprek gaan met ten hoogste 10 partijen over het ingediende planconcept. Doel van deze gesprekken/ marktconsultatie is te komen tot een aanscherping van de uitvraag en nadere selectie van deelnemende partijen/ planconcepten.

Stap 3. Voorlopige uitvraag (sept – okt 2019)
Ten hoogste 5 partijen worden uitgenodigd om de gemeente een bieding te doen bestaande uit drie onderdelen:
1. Een kwalitatief en duurzaam planvoorstel voor de beoogde herontwikkeling van het perceel en (bij voorkeur) hergebruik van het pand, met duidelijk inzicht in het beoogde programma en (potentiele) gebruikers, gericht op een ruimtelijke-functionele versterking en een meer iconische beleving van de entree naar de binnenstad/ stationsgebied.
2. Een financieel aankoop bod op het perceel/ gebouw, in de actuele staat (kosten koper).
3. Een procesplan met beoogde planning waarmee de aankoop en herontwikkeling risicodragend wordt opgepakt en waargemaakt.

Stap 4. Weging en keuze (november – december 2019)
Bij de beoordeling van de aanbiedingen wordt het planvoorstel voor 40%, het aankoop bod voor 40% en het procesplan voor 20% meegewogen. Het staat de gemeente vrij om, onverhoopt, af te zien van een keuze.

Vraagprijs
De verwachtingswaarde van de locatie en het object bedraagt € 2.100.000,– k.k. bij afname conform vigerende bestemming.

Bij herbestemming staat het de gemeente vrij om op basis van de beoogde bestemming en de voorwaarden waaronder deze wordt gerealiseerd de vraagprijs te herzien door de waarde te toetsen van de nieuwe bestemming. Een voorstel zal ook beoordeeld worden op wat het toevoegt aan waarde ten aanzien van de opwaardering van de omgeving, stimulans sociaal-maatschappelijke effecten, verhogen belevingswaarde, conservering lokaal erfgoed, stimulans lokale economie, stimulans fysiekruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheidbijdrage.

Kijk verder voor meer informatie.

Wil je meer weten over wonen in BoZ?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Waarin ben je geïntereseerd?

Bedankt voor je aanmelding voor onze nieuwsbrief!

van foto's
van foto's

Bestemmingsplan
Het object heeft in het ter plaatse geldende bestemmingsplan de bestemming “kantoren” met een maatschappelijke functie. Het perceel heeft een bebouwingsvlak wat voor 60% bebouwd mag worden. De bouwhoogte mag maximaal 15 meter bedragen.
Het gebouw, en/of perceel is geschikt om her te bestemmen c.q. te ontwikkelen. Bij herbestemming staat het de gemeente vrij om op basis van de beoogde bestemming en de voorwaarden waaronder deze wordt gerealiseerd de vraagprijs te herzien door de waarde te toetsen van de nieuwe bestemming.

Bezichtigingen:
Omdat het gebouw volledig in gebruik is bij de politie kan het pand niet bezichtigd worden. Wanneer de politie is vertrokken, zal er een centrale kijkdag worden georganiseerd voor de belangstellenden.

Nadere informatie
Geïnteresseerde kunnen hun concept inclusief globaal bouwplan met schetsen aanleveren ter beoordeling. We zullen dit toetsen aan het vigerende bestemmingsplan (zie ruimtelijkeplannen.nl), kwaliteit, duurzaamheid en  stedenbouwkundige randvoorwaarden. We zien graag een onderscheidend vernieuwend concept passend bij de directe omgeving.

Gesprekken en onderhandelingen etc. vinden plaats onder het voorbehoud instemming college van burgemeester en wethouders.

Marktpartijen die geïnteresseerd zijn om het gebouw en/of perceel te herontwikkelen  kunnen zich tot 28 juni 2019 hiervoor aanmelden bij stadsmakelaar@bergenopzoom.nl

Voor de aanmelding worden partijen gevraagd antwoord te geven op onderstaande vragen:
a. Bent u geïnteresseerd in het gebouw of in het perceel ?
b. Waarom bent u geschikt voor deze opgave ?
c. Waaruit blijkt uw toegevoegde waarde ?
d. Wat is uw visie op het perceel/en/of gebouw en wat is uw bieding.

Wilt u meer informatie, download hier de verkoopbrochure, en de bijlage: Verkoopbrochure / Bijlage Verkoopbrochure

Geïnteresseerden kunnen voor vragen contact opnemen met Stadsmakelaar Bergen op Zoom, de heer P.C.C. van de Watering of de heer L. Van Baalen van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling.
Op aanvraag kunnen wij u nog nadere gegevens toezenden omtrent, de bodemgesteldheid, tekeningen en een asbestinventarisatie.

Dhr. P.C.C. van de Watering Team Vastgoed en Grondzaken van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling
Tel.nr. 0164-277 520 / e-mail: stadsmakelaar@bergenopzoom.nl

Of.

Dhr. L. van Baalen, Team Stad van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling
Tel.nr. 0164-277 514 / e-mail: stadsmakelaar@bergenopzoom.nl

 

 

Geïnteresseerd? Vul hier uw gegevens in en ontvang meer informatie.

In samenwerking met

Aangenaam Bergen op Zoom