VERKOCHT

Kijk in de Pot, 4615 EJ, Bergen op Zoom

  • Status: Verkocht

  • Aanvaarding:Direct

  • Soort bouw:Nieuwbouw

  • Oppervlakte:530m2

  • Energielabel:A

De woonwijk Kijk in de Pot is gelegen in het gelijknamige park; midden tussen het centrum en het water van de Binnenschelde. Hier vind je de rust van een sfeervolle villawijk, terwijl de gezelligheid van de Bourgondische stad, een ruim park en de Binnenschelde op loopafstand zijn. In het park worden met regelmaat evenementen gehouden wat zorgt voor een bruisende en levendige omgeving.

Kijk in de Pot is inmiddels voor een groot deel bebouwd. De gerealiseerde bebouwingen omvatten aantrekkelijke villa’s en twee-onder-eenkapwoningen. Door de gebruikte materialen, door de verspringende goothoogten en mooie dakkappen is dit een sfeervolle wijk.

In de directe omgeving zijn verschillende ontwikkelingen voorzien dan wel gerealiseerd, zoals het leisure-centrum, bioscoop Cinema Kiek in de Pot en het complex ‘De Zeeland’; een prachtig industrieel erfgoed dat gerestaureerd is voor onder andere een Albert Heijn XL vestiging.

Iedereen die hier zijn eigen huis ontwikkelt, koopt niet alleen een mooie, grote kavel, maar krijgt ook tijd. De notariële akte van levering hoeft namelijk pas één jaar na het aankoopbesluit te passeren. De gemeente rekent hiervoor geen rente, echter er moet wel de waarborgsom (10% van de koopsom) betaald worden. Dit geeft u extra ruimte om uw huidige woning te verkopen én om uw nieuwbouwplannen goed voor te bereiden.

Om de kwaliteit in dit plan te waarborgen is voor zowel fase 1 als 2 een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit betekent dat er onder meer architectonische eisen worden gesteld aan de te bouwen woning.

Woonwijk Kijk in de Pot is een prettig, stijlvol en ruim leefgebied, met alles binnen handbereik. Bekijk het filmpje voor een impressie.

Wil je meer weten over wonen in BoZ?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Waarin ben je geïntereseerd?

Bedankt voor je aanmelding voor onze nieuwsbrief!

van foto's
van foto's

Verkoopprocedure
De uitgifteprijzen van de nog beschikbare kavels bedragen als volgt:

Kavelnr. Opp. m² Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW Beschikbaarheid
Escarp 5* 742 € 255.990,– € 309.747,90 verkocht
Escarp 7* 710 € 244.950,– € 296.389,50 verkocht
Coupure 7 830 € 286.350,– € 346.483,50 verkocht
Saillant 27 638 € 287.100,– € 347.391,– verkocht
Saillant 29 547 € 240.689,– € 291.222,80 verkocht
Saillant 31 530 € 232.200,– € 282.172,– verkocht
Saillant 33 530 € 232.200,– € 282.172,– verkocht
Saillant 35 530 € 232.200,– € 282.172,– verkocht
Saillant 37 527 € 226.600,– € 274.198,– verkocht

Procedure
Deze aanbieding is geldig voor een periode van vier weken. Binnen deze periode moet u schriftelijk kenbaar maken of u akkoord gaat met de verkoopaanbieding en dat u besloten heeft om tot aankoop van de grond over te gaan. Gelijktijdig met uw akkoordverklaring dient u een waarborgsom aan ons te voldoen ter grootte van 10% van de koopsom exclusief omzetbelasting. In overleg kan de aanbieding verlengd worden.

Na uw akkoordverklaring en ontvangst van de waarborgsom zullen wij een verkoopbesluit opstellen ten behoeve van de eigendomsoverdracht bij de notaris. Deze eigendomsoverdracht dient plaats te vinden binnen één jaar na ontvangst van het verkoopbesluit.

Na de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden en als de omgevingsvergunning is verleend kunt u starten met de bouw van uw woning. De procedure voor de omgevingsvergunning kunt u eventueel op eigen risico eerder opstarten, zodat u direct na de eigendomsoverdracht aan de slag kunt.

Bestemmingsplan
Deze kavels zijn in het bestemmingsplan Kijk in de Pot (vastgesteld op 27 september 2012) aangewezen voor ‘Wonen’. Op de bouwkavel is het toegestaan om een vrijstaande woning te realiseren binnen het aangegeven bouwvlak. Daarbij is het mogelijk om beroepsmatige activiteiten aan huis te organiseren. Hierbij moet u wel rekening houden met het feit dat de gezamenlijke oppervlakte van beroepsmatige werkruimten in de woning niet meer mag bedragen dan 30% van de woning en tot een maximum van 50 m².
Voor dit plan is een beeldkwaliteitsplan vastgesteld om de ruimtelijke kwaliteit van het te realiseren woongebied te bevorderen en een bepaalde basiskwaliteit te garanderen. Dit beeldkwaliteitsplan is opgenomen in de bijlage van de brochure.

Voor de verdere uitwerkingsregels verwijzen wij u ook naar de bijlage van de brochure. Het volledige bestemmingsplan kunt u opvragen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bodemonderzoek
De gemeente heeft een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren. In het rapport is de conclusie opgenomen dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de beoogde nieuwbouw op de locatie. Dit rapport wordt bij interesse ter beschikking gesteld.

Duurzaam Bouwen
Onze gemeente wil duurzamer worden. Met duurzaam bouwen belasten we, nu en in de toekomst, het milieu zo min mogelijk bij het bouwen, gebruiken, renoveren of slopen van gebouwen. Duurzaam bouwen draagt daarmee bij aan de oplossing van wereldwijde milieuproblemen als klimaataantasting door broeikasgassen en het opraken van grondstoffen.

Onze gemeente beschikt over het programma GPR Gebouw, een instrument voor duurzaam bouwen. Het internetprogramma helpt uw architect in het keuzetraject en maakt duurzaamheidprestaties inzichtelijk. Met dit programma ontwerpt u een woning die een betere kwaliteit heeft op het gebied van energie milieu gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Het gebruik maken van dit programma is geheel kosteloos. Wilt u gebruik maken van het programma GPR Gebouw, neemt u dan contact op met de heer F. Suikerbuijk van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is bereikbaar het op het telefoonnummer 0164 – 277517 en per e-mail F.C.Suijkerbuijk@bergenopzoom.nl.

Zie voor nadere informatie ook www.gprgebouw.nl en https://www.energievergelijk.nl/onderwerpen/vrom

 

Geïnteresseerd? Vul hier uw gegevens in en ontvang meer informatie.

In samenwerking met

Aangenaam Bergen op Zoom