Op inschrijving

Gertrudisboulevard 225, 4615 MA, Bergen op Zoom

  • Status: Beschikbaar

  • Aantal beschikbaar: 1

  • Aanvaarding:In overleg

  • Soort bouw:Nieuwbouw

  • Oppervlakte:9851m2

  • Energielabel:A

Boulevard Bergen op Zoom in beweging! Horeca bruist, het zandstrand is volop in gebruik én steeds meer activiteiten ontplooien zich op deze prachtige locatie aan het water van De Schelde.
Bergen op Zoom heeft een unieke combinatie; een historisch centrum, bosrijke omgeving en een ligging aan het water van de Binnenschelde. Het water gerelateerde gebied is volop in ontwikkeling en draagt bij aan de ambities van de stad om zich verder te profileren als historische stad aan het water met een diversiteit aan onderscheidende voorzieningen.

Hierin zoeken we naar een nieuwe beleving en voorziening passend bij het karakter van het gebied.
Het doel is om de belevingswaarde van het gebied te vergroten en zo bij te dragen aan de kwaliteit van deze leefomgeving met gunstige randvoorwaarden voor wonen, werken en recreëren in Bergen op Zoom.
(Een gebied met aantrekkingskracht voor bezoekers dan wel recreanten met aandacht voor een beoogd maatschappelijk effect voor een gezonde samenleving (sport en beweging) en de beleving van bezoekers en recreanten.
Een specifieke locatie die hieraan kan bijdragen is Gertrudisboulevard 225 te Bergen op Zoom. Wij willen dan ook marktpartijen middels aankoop van deze locatie de mogelijkheid bieden om voor eigen rekening en risico de opstalontwikkeling ter hand te nemen.

De locatie is uitermate geschikt voor uitdagende en onderscheidende concepten. Nieuwe belevingen en activiteiten gericht op vrijetijds­besteding, waaronder sport en leisure. Een uniek concept kan de regionale aantrekkingskracht verder versterken. Het is daarbij van belang dat ook gekozen wordt voor een aantrekkelijke architec­tonische vormingeving met aandacht voor duurzaamheid.

De binnenschelde is Aangenaam Bergen op Zoom !!!

Wil je meer weten over wonen in BoZ?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Waarin ben je geïntereseerd?

Bedankt voor je aanmelding voor onze nieuwsbrief!

van foto's
van foto's

De gemeente Bergen op Zoom gaat met een openbare aanbestedingsprocedure de ondergrond van de huidige stadsspeeltuin aanbieden voor een nieuwe ontwikkeling. Al eerder was aangekondigd dat de speeltuin tot en met de komende herfstvakantie open blijft, maar dat met de komst van een alternatieve speelvoorziening nabij het zwembad het perceel waarop de huidige speeltuin staat, een nieuwe invulling
krijgt. De ruimte rondom zwembad De Schelp wordt ingericht als Beweegtuin (Skills Garden) voor jong en oud. Boulevard in Beweging wordt dan heel letterlijk genomen, want bewegen kan dan volop in de Schelp,
de sporthal en op de buitenruimte aan de boulevard.
Er is voor de voormalige speeltuin gekozen voor een openbare aanbestedingsprocedure zodat iedereen op een transparante, doelmatige en rechtmatige wijze mee kan dingen naar de gunning van deze locatie. De boulevard is volop in beweging, de horeca ter plekke bruist, het zandstrand is volop in gebruik en er zijn steeds meer activiteiten
aan en op het water van de Binnenschelde. Daarom wordt gezocht naar een nieuw uniek concept voor de voormalige speeltuin die past bij het karakter van het gebied.

Het doel is om de belevingswaarde van het gebied verder te vergroten en zo bij te dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Marktpartijen worden via Negometrix uitgenodigd om een planvoorstel in te dienen, zodat zij voor eigen rekening en risico de locatie kunnen ontwikkelen.
Naar de mening van de gemeente Bergen op Zoom is de locatie uitermate geschikt voor diverse uitdagende en onderscheidende concepten. Gedacht kan worden aan activiteiten die gericht zijn op vrijetijdsbesteding, waaronder sport en leisure. ‘Een uniek concept kan de regionale aantrekkingskracht verder versterken’.

Als uw interesse is gewekt nodigen wij u uit om met een planvoorstel zich in te schrijven. Nadere informatie downloaden en/of in te  inschrijven kunt u doen door  hier te klikken.

 

Geïnteresseerd? Vul hier uw gegevens in en ontvang meer informatie.

In samenwerking met

Aangenaam Bergen op Zoom