399.000,-- excl. BTW en k.k.

Ruytershoveweg 31, 4622RK, Bergen op Zoom

  • Status: Beschikbaar

  • Aantal beschikbaar: 1

  • Aanvaarding:In overleg

  • Soort bouw:Nieuwbouw

  • Oppervlakte:5247m2

  • Energielabel:B

Een Bouwkavel voor 1 woning op een riant perceel in een bosrijke omgeving net buiten Bergen op Zoom.

Een kavel, geschikt voor 1 woning op het adres Ruytershoveweg 31-33 te Bergen op Zoom.
De Woningen zijn gesloopt en nu is een kavel beschikbaar voor het bouwen van 1 woning. Het perceel is gelegen in het buitengebied aan de rand van het bos. De totale kavelgrootte is 5.247 m².

Bouw hier uw droomwoning…..

Brochure_Ruytershoveweg_printversie 5

Wil je meer weten over wonen in BoZ?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Waarin ben je geïntereseerd?

Bedankt voor je aanmelding voor onze nieuwsbrief!

van foto's
van foto's

Een kavel, geschikt voor 1 woning op het adres Ruytershoveweg 31-33 te Bergen op Zoom.
De Woningen zijn gesloopt en nu is een kavel beschikbaar voor het bouwen van 1 woning. Het perceel is gelegen in het buitengebied aan de rand van het bos. De totale kavelgrootte is 5.247 m².

Bestemmingsplan
Het kavel is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied aangewezen voor ‘Wonen’. Op de bouwkavel is het toegestaan om een vrijstaande woning te realiseren binnen het aangegeven bouwvlak. Daarbij is het mogelijk om beroepsmatige activiteiten aan huis te organiseren. Hierbij moet u wel rekening houden met het feit dat de gezamenlijke oppervlakte van beroepsmatige werkruimten in de woning niet meer mag bedragen dan 30% van de woning en tot een maximum van 50 m².
Voor de verdere uitwerkingsregels verwijzen wij u naar de bijlage van deze brochure. Het volledige bestemmingsplan kunt u opvragen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bodemonderzoek
De gemeente heeft een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren. In het rapport is de conclusie opgenomen dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de beoogde nieuwbouw op de locatie. Dit rapport wordt bij interesse ter beschikking gesteld.

NUTS voorzieningen
Water en electra aansluitingen moeten nog worden aangevraagd. Er is geen gasaansluiting mogelijk, daar er in het buitengebied geen verplichting is om een gasaansluiting te realiseren. Er is een gastank benodigd of men moet kiezen voor een duurzame oplossing zoals, zonnepanelen, warmtepompen of andere voorzieningen. De rioolaansluiting kan in principe niet op het persriool, de kosten hiervoor zijn buiten proportie. Een septictank is in deze de goedkoopste oplossing. Het Waterschap, in dit geval Brabantse Delta is het bevoegd gezag en zal eisen stellen aan de septictank, de ervaring zegt dat ze een IBA klasse 3 zal voldoen.

Duurzaam Bouwen
Onze gemeente wil duurzamer worden. Met duurzaam bouwen belasten we, nu en in de toekomst, het milieu zo min mogelijk bij het bouwen, gebruiken, renoveren of slopen van gebouwen. Duurzaam bouwen draagt daarmee bij aan de oplossing van wereldwijde milieuproblemen als klimaataantasting door broeikasgassen en het opraken van grondstoffen.
Onze gemeente beschikt over het programma GPR Gebouw, een instrument voor duurzaam bouwen. Het internetprogramma helpt uw architect in het keuzetraject en maakt duurzaamheidprestaties inzichtelijk. Met dit programma ontwerpt u een woning die een betere kwaliteit heeft op het gebied van energie milieu gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Het gebruik maken van dit programma is geheel kosteloos. Wilt u gebruik maken van het programma GPR Gebouw, neemt u dan contact op met de heer F. Suikerbuijk van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is bereikbaar het op het telefoonnummer 0164 – 277517 en per e-mail F.C.Suijkerbuijk@bergenopzoom.nl.

Zie voor nadere informatie ook www.gprgebouw.nl en www.vrom.nl onder Wonen, Duurzaam bouwen en verbouwen.

Download hier de brochure: Brochure_Ruytershoveweg_printversie 5

Geïnteresseerd? Vul hier uw gegevens in en ontvang meer informatie.

In samenwerking met

Aangenaam Bergen op Zoom