VERKOCHT

Steenspil 8 te Halsteren, 4661 TZ, Halsteren

  • Status: Beschikbaar

  • Aantal beschikbaar: Verkocht

  • Aanvaarding:Direct

  • Soort bouw:Nieuwbouw

  • Oppervlakte:3034m2

  • Energielabel:A

Deze kavel is gelegen aan de rand en op een zichtlocatie van het bedrijventerrein Oude Molen. Dit bedrijventerrein ligt net noorden van de kern Halsteren en heeft met de uitbreiding hiervan zichtlocaties tot aan de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Ook is het terrein direct ontsloten via deze A4. Vanwege deze uitstekende ligging is de belangstelling voor bedrijfsvestiging groot. Bij de realisatie van dit project is bijzondere aandacht besteed aan inpassing van het bestaande bedrijventerrein, het creëren van een overgangszone naar het woongebied De Schans en de realisatie van een fraai bedrijven- en stadsfront direct aan de snelweg.

Het totale bedrijventerrein is circa 41 hectare groot, is modern van karakter en overwegend kleinschalig. Op het bedrijventerrein bevindt zich ook een Spectrum-bedrijfsverzamelgebouw voor kleinschalige bedrijvigheid. De gevestigde bedrijven hebben een goede uitstraling.

Het terrein beschikt over goede telecomvoorzieningen, maar door het kleinschalige karakter is er geen behoefte aan spoor-, water of pijpleidingontsluiting. De nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit) zijn standaard aanwezig, evenals een bushalte aan de provinciale weg naar Steenbergen of Bergen op Zoom. Het bedrijventerrein is al enkel jaren KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) gecertificeerd. In het KVO maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer afspraken om overlast en criminaliteit te voorkomen. Ook onderhoud en beheer van het bedrijventerrein maakt hier onderdeel vanuit.

Wil je meer weten over wonen in BoZ?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Waarin ben je geïntereseerd?

Bedankt voor je aanmelding voor onze nieuwsbrief!

van foto's
van foto's

Deze kavel valt onder het bestemmingsplan Oude Molen (gewijzigd vastgesteld op 30 juni 2011) en heeft de bestemming ‘Bedrijf’. Het is mogelijk om hier uw bedrijf te realiseren tot en met categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Detailhandel, zelfstandige kantoren, geluidszoneringsplichtige inrichtingen en risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan.

Uw bedrijf moet gebouwd worden binnen het aangegeven bebouwingsvlak. Voor deze kavel geldt dat dit bebouwingsvlak voor maximaal 80% bebouwd mag worden. Voor de verdere uitwerkingsregels verwijzen wij u naar het bestemmingsplan. Deze kunt u opvragen via de website www.ruimelijkeplannen.nl

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Dhr. R. van Splunter, Team Economie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling
Tel.nr. 0164-277 428 / e-mail: R.vanSplunter@bergenopzoom.nl

Dhr. P.J. Kleppe, Team Economie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling
Tel.nr. 0164-277 611 / e-mail: P.J.Kleppe@bergenopzoom.nl

nbsp;

Geïnteresseerd? Vul hier uw gegevens in en ontvang meer informatie.

In samenwerking met

Aangenaam Bergen op Zoom