UITVERKOCHT

Strandkrab, 4615 HR, Bergen op Zoom

  • Status: Verkocht

  • Aanvaarding:Direct

  • Soort bouw:Nieuwbouw

  • Oppervlakte:391m2

  • Energielabel:A

Binnen het grotendeels gerealiseerde deelplan de Klaverwei gelegen in nieuwbouwwijk De Markiezaten is een locatie beschikbaar met 8 vrije kavels. De kavels hebben hun adres aan de woonstraat Strandkrab en grenzen met de achtertuin aan het Krabbenwater.

De Klaverwei is een sfeervol woonbuurtje met afwisselende woningtypen. De woningen hebben tegelijkertijd een herkenbare en gezamenlijke uitstraling. Op de vrije kavels is de bouw van een vrijstaande woning per direct mogelijk. De kavels bieden u ruimte om uw eigen droomwoning waar te maken.

Wuivende bomenrijen, kreken, poelen en spannende hoogteverschillen. Maar ook de nabijheid van een bruisende stad met terrasjes, leuke winkels en een eeuwenoude historie. Het zijn de kenmerken van de Markiezaten. Het nieuwe, ontspannen woongebied aan de zuidrand van Bergen op Zoom.

Kavelnummer Opp. in m² Vrij op Naam prijzen* Beschikbaarheid
1: Strandkrab 94 419 € 158.500,– VERKOCHT
2: Strandkrab 92 391 € 147.750,– VERKOCHT
3: Strandkrab 90 391 € 147.750,– VERKOCHT
4: Strandkrab 88 391 € 147.750,– VERKOCHT
5: Strandkrab 86 391 € 147.750,– VERKOCHT
6: Strandkrab 84 391 € 147.750,– VERKOCHT
7: Strandkrab 82 391 € 147.750,– VERKOCHT
8: Strandkrab 80 419 € 158.500,– VERKOCHT

 

Wil je meer weten over wonen in BoZ?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Waarin ben je geïntereseerd?

Bedankt voor je aanmelding voor onze nieuwsbrief!

van foto's
van foto's

Bestemmingsplan
De locatie maakt momenteel onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder)’ dat in september 2004 door de gemeenteraad is vastgesteld. De locatie heeft daarin een bestemming ten behoeve van wonen. Deze bestemming wordt momenteel geactualiseerd met het in procedure zijnde ontwerp bestemmingsplan Markiezaten. Onder hoofdstuk 5 Bestemmingsplan vindt u de plankaart van dit ontwerp bestemmingsplan en de bestemmingsplanbepalingen(bouwregels).

Duurzaam bouwen
Het bouwen van een woning moet voldoen aan allerlei wetten en regels, waaronder het bouwbesluit. De woning moet echter vooral voldoen aan uw huidige wensen en mogelijke toekomstige behoeften. Daarmee is het ook steeds belangrijker dat bij het ontwerp- en bouwproces van een woning rekening wordt gehouden met duurzaamheid en het voorkomen van onnodige belasting van het milieu, nu en in de toekomst.

De gemeente beschikt over het programma “GPR Gebouw”, een instrument voor duurzaam bouwen. Dit internetprogramma helpt u en uw adviseurs bij het maken van ontwerp- en materiaalkeuzes en maakt daarbij de duurzaamheidprestaties inzichtelijk. Zo krijgt uw woning een betere kwaliteit op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. De gemeente stelt dit programma kosteloos ter beschikking. Wilt u gebruik maken van het programma GPR Gebouw, neemt u dan contact op met de heer F. Suijkerbuijk van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 0164 – 277517 of per e-mail F.C.Suijkerbuijk@bergenopzoom.nl.
Zie voor nadere informatie ook www.gprgebouw.nl en www.rijksoverheid.nl onder onderwerp Duurzaam bouwen en verbouwen.

Bodemaspecten
De kavels worden bouwrijp geleverd. De bodem is daarmee geschikt voor de functie wonen. In de Markiezaten is het nodig om te bouwen met heipalen. Tevens wordt geadviseerd om vanwege de gangbare grondwaterstanden geen kruipruimten te realiseren en de begane grond vloeren voldoende vochtkerend uit te voeren.

Geïnteresseerd? Vul hier uw gegevens in en ontvang meer informatie.

In samenwerking met

Aangenaam Bergen op Zoom