€ 120,-- per m2 excl. BTW en k.k.

Edisonlaan / Wattweg, 4622RK, Bergen op Zoom

  • Status: Beschikbaar

  • Aantal beschikbaar: OPTIE

  • Aanvaarding:Direct

  • Soort bouw:Nieuwbouw

  • Oppervlakte:15000m2

  • Energielabel:G

Op de hoek Wattweg / Drebbelstraat te Bergen op Zoom zijn bouwgronden beschikbaar voor de realisatie van bedrijven tot en met milieucategorie 4.1.

Het bedrijventerrein Lage Meren / Meilust is in de directe nabijheid gelegen van het stadscentrum van Bergen op Zoom. Daarmee biedt deze locatie uitzonderlijk veel mogelijkheden.
Het bedrijventerrein heeft een belangrijke economische functie voor de gemeente Bergen op Zoom en de regio. Er zijn momenteel circa 144 bedrijven gevestigd, welke werkgelegenheid biedt aan zo’n 5.200 personen. Het bedrijventerrein bestaat uit meerdere gedeelten: Lage Meren, Meilust, Wouwsestraatweg en directe omgeving.
Het bedrijventerrein Lage Meren / Meilust biedt huisvesting aan zowel kleine als enkele grotere bedrijven uit diverse sectoren zoals industrie, bouwnijverheid, transport, groot -en detailhandel, onderwijs, gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening.

Het bedrijventerrein is ontsloten door aansluitingen op de A58 / A4. Check de brochure Brochure_Wattweg_ 2020 -1-

Wil je meer weten over wonen in BoZ?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Waarin ben je geïntereseerd?

Bedankt voor je aanmelding voor onze nieuwsbrief!

van foto's
van foto's

Bedrijvenvereniging
Bedrijvenvereniging Lage Meren Meilust e.o. is een vereniging van ondernemers die gevestigd zijn op het bedrijventerrein. Het is een vereniging met een duidelijk doel: het op allerlei gebied behartigen van de gezamenlijke belangen van de bedrijven op het bedrijventerrein.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Lage Meren” (vastgesteld d.d. 21 oktober 2010) omvat het bedrijventerrein in het oosten van de kern Bergen op Zoom, nabij het knooppunt Zoomland (A4/A58). Het plangebied Lage Meren wordt begrensd door;
1. Randweg Oost, rijksweg A4 aan de oostzijde;
2. Wouwsestraatweg aan de zuidzijde;
3. Aan de west- en noordzijde door de spoorlijn Vlissingen-Roosendaal

De beschikbare industriegronden vallen onder de bestemming ‘Bedrijf’ en zijn bestemd voor bedrijven behorende tot en met de milieucategorie 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten I.  Op de plankaart (zie bijlage) is de zonering van deze milieucategorie weergegeven en dat betekent dat het kavel aan de Edisonlaan / Drebbelstraat een milieucategorie heeft tot 3.1.

Detailhandel, zelfstandige kantoren, geluidzoneringsplichtige inrichtingen en risicovolle inrichtingen als bedoeld in het ‘Besluit externe veiligheid inrichtingen’ zijn niet toegestaan.
Als u een kavel aankoopt mag u deze voor maximaal 80% bebouwen. De maximum bouwhoogte is 30 meter. Voor de verdere uitwerkingsregels verwijzen wij u naar de bijlage van deze brochure.

Het volledige bestemmingsplan kunt u opvragen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Geïnteresseerd? Vul hier uw gegevens in en ontvang meer informatie.

In samenwerking met

Aangenaam Bergen op Zoom