De Nieuwe Kaai
Deze woonbuurt is in het verlengde van de sfeervolle, historische binnenstad van Bergen op Zoom gerealiseerd. In meerdere fase zijn 200woningen gerealiseerd, tussen de rijtuigweg en de randweg, aan een nieuwe kade.
Het is een blikvanger geworden, midden in binnenstedelijk gebied.
Bastion Orange
In deelgebied Kijk in de Pot werd het mooie appartementengebouw Bastion Orange in de eerste helft van 2015 opgeleverd. Naast dit appartementencomplex zijn vrijstaande woningen gerealiseerd en de laatste zijn in aanbouw. In dit gebied zijn nog maar een paar vrije kavels beschikbaar.

Appartementengebouwen “op de Weele”, “smitsvest” en het “hamhuis” zijn bewoond.

De Vissershaven is een uniek nieuw woonconcept van corporatie Stadlander in de wijk het Havenkwartier, dat grenst aan het plangebied ScheldeVesting. Op deze mooie plek, aan de Van Konijnenburgweg, is een aantal woonvormen gecombineerd tot een geheel met herenhuizen, eengezinswoningen, appartementen en een woonzorgcomplex.

 

 

 

 

 

 

 

Smitsvest is een appartementencomplex met koopappartementen en ligt vorm de verbinding tussen de oude stad en schedevesting

Brandweerkazerne en Ketelhuis
In deelgebied de Geetruidapolder heeft Essent een nieuw ketelhuis geplaatst. Dit gebouw was het eerste bouwwerk dat in het plan Scheldevesting is gekomen en is tegelijkertijd een heuse blikvanger.
Naast het ketelhuis staat de Brandweerkazerne van gemeente Bergen op Zoom. Sinds november 2013 is deze nieuwe kazerne operationeel. De nieuwe kazerne is een bijzonder gebouw. Niet alleen qua ontwerp maar ook qua invulling. In totaal biedt de kazerne ruimte aan 28 voertuigen en circa 60 brandweermannen en -vrouwen (beroeps, vrijwilligers).

De Zeeland,
De Zeeland is een markant gebouw aan de Markiezaatsweg. Deze voormalige suikerfabriek is gerestaureerd en verbouwd naar een groot winkelcomplex met behoud van historische waarde. Naast dit leisure gebouw, is de woonboulevard uitgebreid en staat een nieuwe bioscoop.
Dit industrieel monument heeft haar prachtige historische uitstraling behouden zodat het goed past bij de historische binnenstad van Bergen op Zoom. Daarnaast is de Zeeland een uitbreiding voor de bestaande woonboulevard.

In samenwerking met

Aangenaam Bergen op Zoom