Het bestemmingsplan van het gebied Scheldevesting kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Men kan zoeken op adres of op uitwerkingsplan. “nieuwe vesting” kan als zoekopdracht worden ingevoerd.

In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen.

U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken. Dit is bijvoorbeeld handig als u gaat verhuizen, bouwplannen heeft of een bedrijf wilt beginnen. In een bestemmingsplan vindt u onder andere:

 • de kenmerken van een wijk of gebied;
 • sloten, vaarten en rivieren in een wijk of gebied;
 • archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied;
 • de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn;
 • een landkaart;
 • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld:
  • de soort bebouwing die toegestaan is
  • de manier waarop gebouwd mag worden
  • de maximale hoogte en breedte van gebouwen
  • voor welk doel de grond gebruikt mag worden;

Via hier om te kijken wat er in het deelgebied Nieuwe Vesting nog kan komen.

Mocht u hier niet aan uit komen of vragen hebben dan kunt u het beste contact opnemen met het team Ruimtelijke Ordening van de gemeente Bergen op Zoom, te bereiken onder telefoonnummer 0164-277515.

In samenwerking met

Aangenaam Bergen op Zoom